Merhaba Arkadalar,

ARCH 521’in ilk dersi 02.10.2020, Cuma günü saat 18.00’de zoom üzerinden yap覺lacakt覺r:

 

Topic: ARCH 521

Time: Oct 2, 2020 06:00 PM Istanbul

https://zoom.us/j/93387315057

Meeting ID: 933 8731 5057

 

Hepinize güzel bir dönem dilerim!

Sevgiler,

Dr. Ör. Üyesi Ayça Özmen

 

DERS TANIMI

Bu dersin amac覺, teorik bilgiler ve uygulamalar çerçevesinde endüstri miras覺 kavram覺n覺n irdelenmesidir. Bu balamda, endüstri mimarisi, endüstri miras覺 kavramlar覺, ilgili uluslararas覺 kurumlar ve koruma belgeleri, endüstri miras覺n覺n belgelenmesi, koruma sorunlar覺, koruma ve yeniden kullan覺m önerileri incelenecektir. Bu ders örencilere, endüstri miras覺 hakk覺nda bilgi sahibi olmay覺, konu çerçevesinde temel ve ikincil kaynaklara ulamay覺, bu kaynaklar覺 eletirel bir ekilde deerlendirmeyi ve alan覺nda akademik çal覺ma yürütebilme becerisi kazand覺rmay覺 hedeflemektedir.

ÖREN襤M B襤Ç襤M襤

Dersin ilk sekiz haftas覺nda, endüstri miras覺 ile ilgili teorik bilgiler aktar覺lacak; bu bilgiler örenciler ile kar覺l覺kl覺 tart覺ma yoluyla irdelenecektir. Her hafta dersin ikinci yar覺s覺nda, örencilere okumalar覺 için bir önceki hafta iletilen bir makale üzerinden ilgili konu tart覺覺lacakt覺r. Sonraki iki hafta, ilikili kavramlar olan 20. Yüzy覺l mimarl覺k miras覺 ve yeniden ilevlendime konular覺nda seminerler verilecektir. Ard覺ndan, örenciler, alan çal覺malar覺n覺 ve bu çal覺ma ile ilgili literatür arat覺rmalar覺n覺 konferans bildirisi format覺nda sunacaklard覺r. Dönem sonunda, sunumlar覺n覺 güncelleyerek makale format覺nda yaz覺l覺 olarak teslim edeceklerdir.

DERS襤N 襤LEY襤襤

Dersin online eriim platformu, https://webonline.cankaya.edu.tr/ olarak belirlenmitir.

Online s覺n覺f bilgisi, ders ile ilgili tüm kaynaklar, program izlencesi, ödevler, duyurular, deiiklikler, notlar, vb. bu platform üzerinden payla覺lacakt覺r. Ayr覺ca, örenciler, teslimlerini, zaman覺nda, bu platformda aç覺lan dosyalara yüklemelidirler. Online ders platformu düzenli olarak her dersten önce kontrol edilmelidir.

 

Dr. Ör. Üyesi Ayça ÖZMEN 

aozmen@cankaya.edu.tr